23 mars, 2023

SKR erbjuder stöd vid införande av välfärdsteknik till kommuner!

SKR Kompetenscenter välfärdsteknik erbjuder nu strategiskt stöd såväl vid enstaka tillfälle som under längre period.
– Detta är goda nyheter för oss leverantörer, säger Niclas Andersson som är marknadschef och ansvarig för offentliga affären på Salus mea AB.

Salus mea är namnet på den mjukvara som företaget -med samma namn- lanserade under 2022, som marknadsteamet nu bär ut till marknaden. I grunden är Salus mea ett certifierat mobilt trygghetslarm för inom- och utomhusbruk. Men det är även en mjukvara för krypterade videosamtal, tjänster som benämns Digitalt boendestöd och Digitalt Tillsynsbesök.
Företaget grundades 2019 och har sedan dess utvecklat trygghetslarmet tillsammans med verksamheten i Vara kommun.
– Det är otroligt hur vårt lilla företag mäktat med detta under så kort tid, säger Niclas. Vårt team med utvecklare är mycket kompetenta och har stor verksamhetskunskap, och tillsammans med oss på marknadssidan tar vi oss an 2023 med stort självförtroende. Vi ser också ett intresse från etablerade företag i branschen att tillsammans med vår lösning, stärka sin leverans.

En av utmaningarna med att vara ett relativt ungt företag är att bli aktuella för anbudsgivning i upphandling:
-Jag har arbetat inom upphandling i många år och det är tyvärr, med vissa undantag, fortsatt ganska traditionella upphandlingsförfaranden och affärsmodeller. Att nu sitta ”på andra sidan” och se förfrågningar om nya innovativa tekniska lösningar, samtidigt som krav på teknisk kapacitet och erfarenhet speglar mer traditionella lösningar är frustrerande för oss som ungt företag.
Men att Kompetenscenter välfärdsteknik nu erbjuder stöd under hela processen är väldigt positivt. Det kan absolut gagna alla parter!

– Vi har sedan i höstas haft ett intensivt arbete med att komma i kontakt med kommunerna och de verksamheter där vår produkt är relevant, så som LSS, boendestöd, hemtjänst och äldreboende. Det är ofta vi möts av intresse, men att verksamheten är väldigt ansträngd av pågående eller nyss avslutade projekt. Andra anledningar kan vara att det är långt mellan verksamheten och beslutsfattarna.
Jag tror att SKR’s initiativ kan vara ett väldigt bra stöd för många, att få både stöd och avlastning i att nå en ökad digitalisering som bidrar till både den kämpande personalen och behövande medborgare.

Tillbaka till aktuellt