Salus meas mobila trygghetslarm

Ett mobilt trygghetslarm kan skapa trygghet för personer som känner sig otrygga eller begränsade i sin vardag.

Larma själv

Tryck på skärmen eller trådlös knapp / Röststyrd assistent (Hej Siri/Hey Google)/ Timerlarm, som kan trigga larmet en viss tid / Ring telefonnummer +46103340290. Ett röst- eller videosamtal kopplas upp automatisk för att lättare kommunicera och bättre bedöma situationen.

Geografisk trygghetszon

När den enskilde lämnar ett överenskommet område aktiveras larm automatiskt. Trygghetszonen kan anpassas efter behov, storlek och tider på dygnet.

Digital ledsagning

Den enskilde kan självständigt hitta hem eller genom stöd från personalen.

Aktiv eftersökning

Anhöriga eller personal tar ett aktivt beslut att söka den enskildes position efter den enskildes samtycke.

Fallarm

Larm aktiveras automatiskt vid fall om den enskilde bär en klocka. Om användaren är oskadd och inte behöver hjälp så bekräftar enskild att “Allt är Ok!” så återkallas larmet.

Kontroll över larmkedjan

Personal kan enkelt skapa en larmkedja genom ett webbaserat gränssnitt. Enskildas larm kopplas direkt till personal eller larmcentral efter behov.

Involvera anhöriga

Information kan delas med anhöriga och kommunicera via videosamtal med enskild. Detta förbättrar arbetsmiljön för personalen och minskar stress och oro hos anhöriga.

Tillgång till data

Personal har tillgång till data från trygghetslarmen i realtid. Verksamheten kan fokusera på åtgärder som leder till ökad kvalitet och förbättrad arbetsmiljö.

Mobilt arbetssätt

Administration av certifierade trygghetslarm, övervakning och statistik i realtid från mobil, surfplatta eller dator.

enheter

Enheter

En app för mobil, surfplatta eller klocka

För att göra Salus mea lättillgängligt & framtidssäkrad förvandlar vi befintliga konsumentprodukter till välfärdsteknik. Att göra det enkelt och billigt att komma igång och skapa digitalt innanförskap för alla medborgare.

Larmknapp

En trådlös larmknapp gör det enkelt att larma

Larmknappen via Bluetooth kan användas för att enkelt kunna larma utan att ta upp mobilen eller surfplattan. Fäst larmknappen runt handleden som en klocka eller bär den runt halsen. För utökad räckvidd för larmknappen skapas en infrastruktur av Bluetooth-hubbar.

larmknapp
inomhuspositionering

INOMHUSPOSITIONERING

Hitta larmplatsen snabbt och rädda liv

När man befinner sig på en plats med dålig GPS täckning blir det svårt att hitta larmplatsen. Genom att använda WI-FI och/eller Beacons via Bluetooth visas larmplatsen i rätt rum och våningsplan på planritningen.