Trygghetslarm

Larma via mobil, klocka eller trådlös larmknapp

En tjänst som uppmuntrar till ökad aktivitet och rörelse med ledsagningsfunktion och trygghetszoner.

Personal

Hantera larm effektivt med ett röst- eller videosamtal som automatiskt startas och visar larmbärarens aktuella position. Alla larm sparas direkt i portalen och kan exporteras för vidare analys.

Portal (administration)

Skapa larmmottagningsgrupper, administrera personal, lägg till individer och gör anpassade inställningar direkt i portalen.

Individ

Trygghetslarmet har många smarta trygghetsfunktioner som går att anpassa utefter individens behov och förutsättningar. Med trygghetslarmet i mobilen kan individen med hjälp av personal eller anhörig t.ex få ledsagning till affären.

Anhörig

Salus mea kan erbjuda ett stöd för anhöriga när de vill vara delaktiga i personcentrerad trygghet. Syftet med stödet är att skapa trygghet och självständighet för individer i och utanför hemmen och för anhöriga minskad stress och oro genom delaktighet.

Larmcentral

Larmet kan kopplas till extern larmcentral. Om en extern larmcentral används, kommer de att agera enligt larminstruktioner som finns reglerat i ert avtal. Larmcentralens beslut om åtgärd grundar i huvudsak på medhörning.

Salus mea larmmottagning är certifierad som ARC (Alarm Receiving Center) enligt SCAIP. Tjänsten gör det möjligt för vårdgivare att skapa larmmottagning i egen regi.

Egenskaper

Trygghetslarm

Några av möjligheterna med Trygghetslarm.

Digital ledsagning

Individen kan med hjälp av personal eller anhörig röra sig tryggt och säkert.

Aktiv eftersökning

Anhöriga eller personal tar ett aktivt beslut att söka individens position efter individens samtycke.

Kontroll över larmkedjan

Personal kan enkelt skapa en larmkedja genom ett webbaserat gränssnitt. Individens larm kopplas direkt till personal eller larmcentral efter behov.

Delaktighet för anhöriga

Information kan delas med anhöriga och kommunicera via videosamtal med individen. Detta förbättrar arbetsmiljön för personalen och minskar stress och oro hos anhöriga.

Adminverktyg

Personal har tillgång till data från trygghetslarmen i realtid. Administration av trygghetslarm, övervakning och statistik i realtid från mobil, surfplatta eller dator.

Certifierat

Det enda mobila trygghetslarmet som är certifierat och möter kraven enligt TS 50134-9. Certifierad som larmsändare (LUC) och för larmmottagning (ARC) enligt SCAIP, CE-märkt.

Nyttan

Trygghetslarm

Hitta larmplatsen snabbt och rädda liv. Vid en larmsituation får personal tillgång till realtidsinformation från larmbäraren.

Vid behov kan personal tillkalla hjälp av andra professioner, för att göra ytterligare bedömning av situationen.

<
enheter

Lättillgängligt & framtidssäkrat

Vi omvandlar befintlig konsumentteknik till marknadens mest pålitliga trygghetstjänster.

För iPhone, iPad, Apple Smart Watch och Android enheter.

Finns även möjlighet att ansluta trådlös larmknapp via bluetooth för ett enklare sätt att larma.

Visa fullständig kravlista
aktivera Larm

Olika sätt att larma

Larm kan aktiveras både manuellt och automatiskt. Ett röst eller videosamtal kopplas upp automatisk för att lättare kommunicera och bättre bedöma situationen.

Dra för att larma

Aktivera ett larm från din mobil eller klocka genom att dra larmreglaget (slidern) åt höger.

Tidsinställt larm

Ställ in ett larm som automatiskt aktiveras efter uppnått tidsintervall.

Trådlös larmknapp

Larmknappen via Bluetooth kan användas för att enkelt kunna larma utan att ta upp mobilen. Fäst larmknappen runt handleden som en klocka eller bär den runt halsen.

Röststyrd assistent

Stödjer enheten röstassistent kan larm aktiveras genom att säga kommandot: “Hej Siri, ring hjälp” / “Hej google, ring hjälp”.

Fallarm

Larm aktiveras automatiskt vid fall om individen bär en klocka. Om användaren är oskadd och inte behöver hjälp så bekräftar enskild att “Allt är Ok!” så återkallas larmet.

Geografisk trygghetszon

När individen lämnar ett överenskommet område aktiveras larm automatiskt. Trygghetszonen kan anpassas efter behov, storlek och tider på dygnet.

FAQ - Vanliga frågor och svar

Bläddra bland alla vanliga frågor och svar.

FAQ
Hur fungerar Salus meas Trygghetslarm?

En tjänst som larmar personal eller anhöriga som är förvalda. Ett röst- eller videosamtal kopplas upp automatiskt för att lättare kommunicera och bättre bedöma situationen. Vid en larmsituation får personal tillgång till realtidsinformation från larmbäraren. Vid behov kan personal tillkalla hjälp av andra professioner, för att göra ytterligare bedömning av situationen.

Vilka krav har Trygghetslarm?

iPhone – iOS 15.0 eller senare.

iPhone-modeller som är kompatibla
https://support.apple.com/sv-se/guide/iphone/iphe3fa5df43/15.0/ios/15.0

iPad – iPadOS 15.0 eller senare.

iPad-modeller som är kompatibla
https://support.apple.com/sv-se/guide/ipad/ipad213a25b2/15.0/ipados/15.0

Apple Watch (smartklocka) – watchOS 8 eller senare.

Android – Android 8.1 eller senare.

Kan man som kund ha Trygghetslarm och Digitalt besök på samma plattform?

Ja, det går bra. Lämpligtvis har då individen en hårdvara för Digitalt Besök och en telefon för sitt Trygghetslarm.

Ersätter Salus mea stationärt trygghetslarm och GPS-larm?

Ja, Salus mea ersätter behovet dagens trygghetslarm, certifierade stationära trygghetslarm och GPS-larm som inte är certifierade och därmed inte uppfyller kraven. Läs mer om certifierade trygghetslarm.

Vill du veta mer eller få en demo?
Kontakta oss