Om oss

Vi har utvecklat en SaaS-tjänst som ligger i framkant inom välfärdsteknik.

Behovet av digitala trygghetstjänster

Fokus har varit att utveckla tjänster för att möjliggöra att färre händer ska kunna ta hand om fler äldre. Att vara aktiv gör att vi håller oss friska längre och kan skjuta på behovet av vård och omsorg. Med bakgrund av dessa förutsättningar har vi anpassat ny teknik för målgruppen och utvecklat två tjänster, Trygghetslarm och Digitalt Besök.

Salus mea är navet som tillsammans med andra leverantörer erbjuder marknadens mest pålitliga trygghetstjänster, inte bara trygghetslarm från olika leverantörer. Vi möjliggör att allt fler tjänster når vår målgrupp i ett gränssnitt.

Trygghetslarm

För många är det den enda hjälp och trygghet som erbjuds. Under de senaste åren har leverantörerna haft stora problem på grund av att de använder gammal och idag osäker teknik. Salus mea har med ny teknik utvecklat en tjänst för att öka tillgängligheten och möjligheten att få rätt hjälp i rätt tid med dagens trygghetslarm.

Digitalt besök

Många vårdbesök skulle kunna göras digitalt idag om tekniken varit enkel och pålitlig. Med Salus mea unika tjänst kan personal och anhöriga på ett tryggt och enkelt sätt föra videosamtal med individen.

Dynamiska larmkedjor

Medför att individen kan använda befintligt trygghetslarm men istället inkludera personal, professioner, anhöriga samt larmoperatör i larmkedjan. När behovet av trygghetstjänster behöver individanpassas eller förändras över tid, kan detta hanteras i ett gränssnitt.

Vi lanserar inom kort Salus mea Dynamiska larmkedjor.

Målgrupp

En växande grupp människor som pga olycka, sjukdom eller ålder får svårt att hantera dagliga situationer eller sysslor. Exempelvis efter olycksfall, sjukdom, förändrat tillstånd. Men med rätt hjälp och stöd av tjänster fortsätter de leva självständigt och med bibehållen livskvalitet.

Känner
  • Isolerad i hemmet / ensam
  • Otrygghet i sin vardag
  • Stigmatiserat att bära trygghetslarm
  • Teknik kan vara svårt
  • Vardagssysslor har blivit svårare
Behöver
  • Snabbt kunna få hjälp
  • Tala med / se sina anhöriga
  • Kunna lämna bostaden
  • Individuell anpassning
  • 100% pålitligt system
Affärsidé

Salus mea utvecklar en öppen, individanpassad, framtidssäker kommunikationsplattform för trygghetstjänster. För att stärka trygghet och samverkan för en god omsorg och en nära vård för en internationell marknad.

Mission

Salus mea paketerar befintlig teknologi till marknadens mest pålitliga trygghetstjänster. Vi har en helhetssyn på kommunikation mellan individ, vårdgivare, anhörig och larmcentral.

Vision

Att skapa en ökad eller bibehållen trygghet, självständighet och gemenskap genom livet för medborgaren.