Om oss

Vi har utvecklat en SaaS-tjänst som ligger i framkant inom välfärdsteknik.

företaget
sammanfattning

Sammanfattning

Bolaget har utvecklat en SaaS-tjänst som ligger i framkant inom välfärdsteknik. Ett mobilt arbetssätt som skapar personcentrerad trygghet med mobilt trygghetslarm och kommunikationsverktyg för medborgare, personal och anhöriga. Detta har gjorts med små resurser av entreprenören och konsulter. Utvecklingen har nu kommit så långt att en skalbar miljö behöver säkerställas, först i Sverige och sedan Europa.

Tillsammans med ett urval av framåtriktade kommuner som dragande nyckelkunder har ett antal pilotprojekt genomförts, där personalens gedigna kunskap om både verksamhet och klienter bidragit till tjänstens funktionalitet och relevans.

Nu fortsätter vi bygga vår verksamhet med fler resurser för att klara behoven från flera användare och samtidigt behovet av en säker och stabil miljö!

Behovet

Ett trygghetslarm får man genom ett särskilt biståndsbeslut från kommunen, lyckligtvis finns det idag kommuner som kan låta medborgarens behov av trygghet istället få avgöra.

De certifierade trygghetslarm som idag finns på marknaden är en stationär larmenhet med en tillhörande trådlös larmknapp, som endast fungerar i bostaden. Dagens trygghetslarm har inte utvecklats i samma takt som övrig teknik. Funktionen är ett telefonsamtal och har varit likvärdig sedan 1975.
När utvecklingen står still så utvecklas ej heller lagar eller vad som skulle kunna vara rimligt att begära på 2020-talet.

  • Dagens trygghetslarm fungerar bara inomhus, det skapar en inlåsningseffekt i hemmet. Det möter inte kravet från socialtjänstlagen dvs. skapa trygghet, självständighet och gemenskap för medborgaren.
  • En känsla av trygghet beror på flera faktorer, att skapa trygghet kan vara olika faktorer för olika människor. Trygghetslarm behöver därför utvecklas för att kunna ta hänsyn till fler aspekter för att skapa trygghet för fler medborgare.
  • I överenskommelsen God och nära vård mellan staten, Sveriges Kommuner och Regioner samt Ekonomirapporten från SKR belyses den kommande demografiska utmaningen för alla parter. Att vi har tillräckligt med resurser för att bedriva en bra effektiv vård och omsorg i Sverige.
behovet
vision

Vision

Salus mea ska vara det ledande digitala trygghetslarmet i Europa som möter kraven från socialtjänstlagen i Sverige. En personcentrerad, individanpassad och preventiv tjänst som möter medborgarnas behov och när den förändras genom åldrandets olika faser.

Tjänsten ska minska kostnaderna för samhället genom att bland annat minska fallolyckor och förbättra informationen mellan enskilda, personal och anhöriga. Vi ska skapa en ökad livskvalitet för medborgarna genom att skapa en lättillgänglig och framtidssäkrad plattform för eHälsotjänster.

Affärsidé

Salus mea är en tjänst som skapar trygghet, självständighet och gemenskap för våra medborgare.

Bolaget utvecklar ett mobilt arbetsätt och mobilt trygghetslarm för en global marknad, en Saas-tjänst som förbättrar välbefinnandet för den enskilda personen genom att möta kraven från socialtjänstlagen i Sverige. Målet med Salus meas mobila arbetssätt är att stärka trygghet och samverkan för en god omsorg och en nära vård.

Genom att använda befintlig konsument-teknologi når vi en global marknad med den senaste teknologin till en låg kostnad. Kunden sparar tid och pengar samt får en ökad vårdkvalité som ger en mycket god totalekonomi för kunden och oss.

affärsidé