Om Salus mea

grundaren

Grundaren har ordet

Efter ett högt fall på 30 meter där jag hamnade i koma i 20-dagar och dess långa rehabilitering som följd förändrades min bild på livet och vad som är viktigt. För mig började resan med Salus mea redan våren 2008 när ryktet hade nått mig att det fanns en ny smartmobil ”iPhone”, som skulle vara något helt nytt.

Resan till New York bokades och jag kom tillbaka hem med fem iPhones. 2013 berättade jag för min kusin Maria om min idé att utveckla ett trygghetslarm för smartmobiler. Maria som då arbetade på Hjälpmedelsinstitutet berättade om arbetet med att skapa en standard för trygghetslarm.

Nästa steg blev att ansöka om ett medlemskap i den tekniska kommittén, som skulle ge mig den kunskap jag behövde för att utveckla framtidens digitala trygghetslarm. Det blev ett långvarigt arbete i kommittén som givit mig en bred kunskap och en förståelse för utmaningarna. Genom mitt engagemang i kommittén har jag fått förmånen att träffa många människor i branschen och fått insikter som jag kunnat använda i utvecklingen av Salus mea.

“De närmaste åren kommer fler än 2,6 miljoner larmenheter att behöva bytas ut i Europa och i dagsläget saknas gemensamma riktlinjer som säkerställer kvaliteten i trygghetskedjan. Idag fungerar trygghetslarm från olika leverantörer på olika sätt vilket gör att systemen inte kan prata med varandra. Med gemensamma standarder på olika områden kan man bland annat få företag att utveckla nya system på ett mer kostnadseffektivt sätt. De gemensamma standarderna kommer att göra det möjligt att använda olika system tillsammans på ett säkrare sätt och underlätta kommuners upphandling av trygghetstjänster för trygghetslarm.

Fokus i standardiseringen ligger på användarna och deras möjlighet till en förbättrad livskvalitet genom att skapa förutsättningar för förlängt boende i hemmiljö och ett mer självständigt och aktivt deltagande i samhället. Detta uppnås genom att arbeta med alla delar i trygghetskedjan för trygghetslarm.”

Text: SIS/TK 574 Trygghetskedjan för trygghetslarm

Advisory board

Marie

Marie Sjölinder

PhD,​ ​Senior​ ​forskare,​ RISE

Disputerat inom området åldrande, kognition och teknikanvändande. Har i ett flertal projekt arbetat med behov och utveckling av trygghetslarm. Nationellt och internationellt nätverk inom området äldre och teknikanvändande.

Research Institutes Of Sweden

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

Martina

Martina Boström

PhD, Qulturum

Arbetar som utvecklingsledare på Qulturum, Region Jönköpings Län. Sedan sin kandidatexamen i pedagogik med inriktning mot folkhälsa har hon arbetat med verksamhetsnära äldreforskning samt chefskap och projektledning inom kommunal och hälso- och sjukvård. Martina har ett verksamhetsnära fokus och är särskilt intresserad av hur upplevelse av trygghet främjas hos äldre. Idag arbetar hon med olika uppdrag kring Co-production, innovation, lärande, kvalitetsregister och förbättringar utifrån individens behov. 

Qulturum

Qulturum är en mötesplats där lärande, innovation, förbättring och ledarskap ständigt utvecklas i samverkan mellan olika aktörer inom hälso – och sjukvården. Aktuella frågor i vår nutid lyfts fram som tillsammans med nytänkande, kreativitet och samverkan bidrar till metod- och kompetensutveckling.

Konceptet

Ett unikt digitalt trygghetslarm som förebygger fysisk och psykisk ohälsa genom att öka användarens faktiska och upplevda trygghet. Vi har skapat ett mobilt trygghetslarm som tar begreppet trygghet på allvar och inte bara en trygghetstelefon som dagens system erbjuder.

Det finns många fler aspekter som spelar in, hur dessa ska användas och integreras i systemet kommer att utforskas och implementeras löpande. Salus mea är individanpassad och kan förändras i takt med att behovet förändras. Salus meas trygghetskoncept handlar om att öka kunskapen om sin egen hälsa och att delad information samlas in på ett ställe.

Genom att kombinera reaktiva tjänster med externa datakällor såsom sömn, medicinering, väder, halka, matsedel mm skapas nya deltjänster såsom fallprevention. Salus mea är ständigt under utveckling med regelbundna mjukvaruuppdateringar utformade för att förbättra funktionalitet och introducera nya funktioner. Allt för att du som användare ska kunna känna dig så trygg som möjligt.

telefon med salusmea

Resultatet av forskningsprojektet “Framtidens trygghetslarm”

Norrköpings kommun – Chalmers – Boid – Veprox
Finansierat av VästraGötalandsregionen

Smartphone & Smartklocka

En viktig förutsättning är att 67 % av alla mellan 55-85 år bär en smartphone/Smartklocka som kan kopplas till internet. Att bygga konceptet på en konsumentprodukt gör tjänsten inte bara lättillgänglig och öppen utan möjliggör skapandet av en mobil tjänst på ett sätt som inte gjorts tidigare.

Big Data

Forskning med hög evidensgrad i flera områden ligger till grund för insamling och analys av data för att upptäcka och eliminera risker som kan leda till fysiska och psykiska ohälsa. Salus mea paketerar denna insamling och tillhandahåller detta till användaren på ett lättillgängligt och användarvänligt sätt.

Fallprevention

Deltjänsterna skall omfatta bedömning av ett antal tillstånd hos individen, bedömning av hur stor fallrisken är för den enskilde, hur individuella mål kan byggas upp och hur specifika aktiviteter kan genomföras för att minska risken för fall som kan ge kroppskador.

E-Hälsa

En öppen plattform ger möjlighet för andra leverantörer att erbjuda tjänster som medför att Salus mea kan möta fler behov hos fler användare. Ansluta externa tillbehör, t.ex. blodtrycksmätare och aktivitetsband för att informera om aktuellt hälsotillstånd som möjliggör hjälp till självhjälp.

Kalender

Kalender-delen är en samling av planerade aktiviteter som hemtjänst-besök, medicinpåminnelser, matsedel, motion samt andra gemensamma eller viktiga aktiviteter.

Individanpassat

Olika behov av omsorg som följd av en stor mångfald. Systemet anpassas efter skilda förutsättningar och kommer att lära sig mer och mer, och därmed dra bättre och bättre slutsatser (artificiell intelligens).

Vår historia

2019

Västra Götalandsregionen beviljar finansiering för det nystartade innovativa företaget Age Labs AB. Nystartade teknik- och kunskapsbaserade företag är kvalificerade att ansöka om finansiering för att utveckla en produkt, tjänst eller ett koncept.

2019

Ett nytt bolag för Salus mea bildas, Age Labs AB. Efter att genomfört faserna, behovsanalys, koncept, mockup och minimum viable product (MVP) slutförs arbetet med att utveckla en första version för test och verifiering.

2018

Salus mea är ett av fyra startups i Tieto’s AI Accelerator Program, ett initiativ för att stötta svenska startups som vill utveckla nya lösningar inom hälso-och sjukvården med hjälp av artificiell intelligens (AI). Syftet med AI Accelerator Program är att hjälpa företagen att utforska möjligheterna med den senaste tekniken och snabba upp processen från idégenerering till funktionella tjänster.

2018

Salus mea blir en del av Founders Loft, en fristående inkubator. Founders Loft erbjuder Salus mea affärsutveckling för tillväxt genom inkubatorprogrammet.

2017

Marie Sjölinder presenterar resultatet av VGR-finansierade forskningsprojektet. “Användandet av mobil teknologi för att öka oberoende och självständighet bland äldre. Det finns ett växande antal tjänster som stödjer säkerhet och trygghet för äldre både inomhus och utomhus. Trots detta så finns det ett behov av trygghetslarm som kan hantera både inomhus- och utomhusmiljö i samma trygghetslarm och som kan tillhandhålla ytterligare funktionalitet baserad på individuella behov. Vi föreslår en ny trygghetslarmslösning med ett brett utbud av tjänster om kan anpassas till många olika användare och användningssituationer.”

2017

Beviljat ett stöd från Vinnova på 1,9 MSEK. På grund av den koordinerande verksamhetens bristande förmåga att motfinansiera bidraget kunde inte bidraget gagna projektet Salus mea.

2016

Västra Götalandsregionen beviljar finansiering FoU-kort Bas och Avancerat för forskningsprojektet som ligger till grund för Salus mea. Syftet med projektet var att skapa en behovsanalys och ett koncept för framtidens trygghetslarm, projektet genomförs med Chalmers, RISE, BOID och Norrköpings kommun.

2016

Tillväxtverket, Startup-Sweden har utsett projektet Salus mea till 1 av 10 bolag som är mest lovande digitala IoT startups i landet.

2014

Medlem av den Svenska Tekniska kommittén, SIS/TK 574 med syfte att skapa en standard för digitala trygghetslarm. Fokus i standardiseringen ligger på användarna och deras möjlighet till en förbättrad livskvalitet genom att skapa förutsättningar för förlängt boende i hemmiljö och ett mer självständigt och aktivt deltagande i samhället. Detta uppnås genom att arbeta med alla delar i trygghetskedjan för trygghetslarm.

2008

I april 2008 bestämde jag och min kompis Johan att åka till New York. Ryktet hade nått mig att det fanns en ny mobiltelefon som hette iPhone, det var något helt nytt. Vi köpte 5st iPhone 1, priset var beskedliga 199 USD styck. Vi hann med ett besök på Cafe Wha? innan vi vända hemåt.

2000

På en skidresa till Val-d’Isère förändrades mitt liv på många sätt. Allt gick väldigt snabbt, på nattklubben Valand togs beslutet och nästa dag satt jag i baksätet på en Golf med några kompisar. Vi skulle åka offpist med guide under en vecka i Frankrike, sedan skulle jag flyga tillbaks till Greensboro för att fortsätta mitt uppdrag för min arbetsgivare, Xdin Inc. Resan slutade med ett 30 m högt fall, 20-dagar i koma på sjukhuset i Grenoble och med lång rehabilitering som följd.

Vad andra säger om oss

ibm watson

2017 Letter of Support, IBM Watson

IBM is eager to help Swedish entrepreneurs and startup companies make use of the latest IBM technology to power their journey becoming globally competitive businesses.

Salus mea project is one such exciting project and team we look forward working with.

IBM are willing to help Salus mea define, build, launch and scale its service through activities and services under our Local Entrepreneur Program.

Among other:

Define use of Al and machine learning algorithms: From IBM expertise in Al and data science, help define how Al or ML can be used to improve the Salus mea service for it’s users.

Help building the service: Introduce IBM business partners trained in Watson and data science to develop functionality in the Salus mea service. Functionality will be developed on IBM cloud platform Bluemix including Watson cognitive services, loT connectivity, data management and cloud infrastructure. The most powerful capabilities at free or pay-as-you-go cost.

Go-to Market & New Customer Acquisition: through co-marketing and IBM global marketplace, help Salus mea break through the noise and find and attract more clients.

Urban Roth
Business Development Executive
IBM Channel & eco systems

2016 Letter of Support, Göteborgs stad

Göteborgs stad vill gärna ge vårt stöd till Salus meas VINNOVA-ansökan för att säkra medel för en förstudie av trygghetslarmet.

Göteborgs stad ser positivt på, och vill stödja, en utveckling av framtidens trygghetslarm. Vi ser ett stort behov av en vidareutveckling av dagens trygghetslarm för äldre och vill bidra till att projektet får tillgång till äldre personer  i användarstudier så att produktens kapacitet kan kvalitetssäkras utifrån krav enkelhet och användarvänlighet samt driftsäkerhet, tillgänglighet och pris.

Skulle Vinnova-ansökan vara framgångsrik bidrar vi gärna med att förmedla kontakter med äldre personer som vill medverka till utvecklingen av nya trygghetslarm.

Med vänliga hälsningar

Kersin Karlsson
Chef Senior Göteborg och samordnare av programmet “Attraktiv Hemtjänst”
Senior Göteborg

2015 Letter of Support, RISE Acreo Swedish ICT

Acreo Swedish ICT vill gärna ge vårt stöd till VINNOVA-ansökan för att säkra medel för att vidareutveckla trygghetslarmet Salus mea.

Acreo Swedish ICT AB är ett forskningsinstitut ingående i koncernen Swedish ICT AB, som i sin tur ingår i RISE. Institutets huvuduppgift är att möjliggöra utveckling av nya produkter och tjänster till nytta för samhälle och företag. Ett av nyckelområdena är “Life science” inom vilket vi bedriver projekt där Salus mea ansluter väl. -[ex projekten “Wearable sensors in smart textiles” och “MuSyQ”, vilka syftar till utveckla sensorteknik för monitorering av olika neurologiska sjukdomar.

Motivet för oss att genomföra ovanstående projekt och att ge vår support till Salus mea, är att vi önskar bidra till en bättre, effektivare och mer jämlik hälso-och sjukvård. Genom utveckling av enkla och kostnadseffektiva sensorsystem, vilka kan ge läkare och vårdpersonal, objektiv information om patienter och äldres hälsostatus under länge perioder, kommer läkare och vårdpersonal att ha ett bättre och säkrare underlag för behandling. likaså, kan patienter och äldre som bor utanför de större städerna, där hälsa- och sjukvården inte är lika väl utbyggd, får tillgång till korrekt behandling.

Salus mea kan bli en framtida digital plattform för kommunikation och vidareförmedling av sensordata från patient och äldre till läkare och sjukvårdspersonal, och därmed möjliggöra det breda utnyttjande av sensorteknologi i hemmet vi hoppas på.

Acreo Swedish ICT AB avser att följa vidareutveckling av Salus mea för att i ett senare skede ansluta plattformen till vår sensorteknologi, alt. bidra med ICT och sensorkompetens på annat sätt.

Sara Bogren
Business Manager Life Science
Acreo Swedish ICT AB

2015 Letter of Support, Norrköpings kommun

Testmiljö Norrköping vill gärna ge vårt stöd till Salus meas VINNOVA-ansökan för att säkra medel för att utveckla digitala trygghetslarm.

Testmiljö Norrköpings syfte är att testa produkter, tjänster och arbetsprocesser som möter äldres behov av att bibehålla sitt oberoende och öka möjlighet till kvarboende.
Vi ser ett stort behov av att vidareutveckla dagens trygghetslarm för äldre och vill bidra till att Veprox AB får fram underlag för detta från berörd personal inom offentlig verksamhet, äldre och deras anhöriga.
Skulle VINNOVA-ansökan vara framgångsrik deltar vi gärna som testpiloter och erbjuder möjlighet att delta i utvecklingsarbetet.

Med vänliga hälsningar

Magnus Johansson
Vård- och omsorgsdirektör

Tack till!
Ann-Christine Larsson
projektledare