Kommunikationsverktyg

En enkel och krypterad tjänst som gör det enkelt för den enskilde att kommunicera med andra parter via videosamtal.

kommunikation

Videosamtal

Ett säkert och krypterat videosamtal kan användas i många avseenden. Tidsbesparing och minskad stress för personal, dessutom vill inte alla enskilda ha fysiskt besök.

Exempelvis

  • Daglig tillsyn inom hemtjänst och boendestöd
  • Stöd av personal vid läkemedelsintag
  • Rehabträning
  • Stöd av anhöriga eller god om den enskilde behöver hjälp med exempelvis att läsa en kallelse, recept eller en räkning.
  • Avstämningar med biståndsenhet