Kommunikationsverktyg

En enkel och unik tjänst gör det enkelt för den enskilde att kommunicera med andra parter via videosamtal.

kommunikation

Videosamtal

Ett säkert och krypterat videosamtal kan användas i många avseenden. Flera tidsbesparingar kan göras av personal, det är dessutom inte alla enskilda som vill ha fysiskt besök.

Exempelvis

  • Daglig e-tillsyn.
  • Enskilde behöver stöd vid läkemedelsintag av personal.
  • Rehabträning.
  • Anhöriga eller god man kan använda sig av videosamtal om den enskilde behöver stöd och hjälp med exempelvis att läsa en kallelse, recept eller en räkning.
  • Videosamtal med biståndsenhet, exempelvis vid avstämningar.
  • Personal kan enkelt kontakta andra professioner vid behov hos den enskilde.