15 december, 2020

Teknik: en välsignelse eller en förbannelse

teknik o välfärd

Teknik kan vara en välsignelse eller en förbannelse beroende på din inställning och utifrån vilka förutsättningar du har. Tiden har förändrats och idag kan teknik underlätta för människor som har eller känner begränsningar av olika slag.

Teknik kan vara extremt praktiskt i vårt dagliga liv genom att erbjuda trygghet och göra oss självständiga. Att kunna röra sig fritt och tryggt i samhället minskar i sin tur ensamhet och stillasittande som resulterar i ökad livskvalitet.

Det finns flera exempel i vårt dagliga liv där tekniken ger oss nya sätt att kommunicera och minskar avståndet mellan oss och våra nära och kära. Vi kan idag ringa videosamtal som inte för så länge sedan kändes som något ur en Sci-Fi film. Vi har idag smarta mobiler, läsplattor, smarta klockor och otaliga enheter till vår hjälp.

Det är hög tid att göra tekniken tillgänglig för alla medborgare i samhället.

Tillbaka till aktuellt