Digitalt Trygghetslarm i Mobilen

Det första certifierade mobila trygghetslarmet som skapar trygghet både i hemmet och utanför

telefon

Trygghet för aktivt åldrande

Salus mea tillgodoser kravet från socialtjänstlagen och är det första certifierade mobila trygghetslarmet. Salus meas tjänst möter individens behov tidigt och genom åldrandets alla faser genom modern, enkel och diskret teknik.

Trygghet

Med hjälp av mobilen eller klockan bär användaren alltid med sig sitt trygghetslarm och kan enkelt larma. Det skapar inte bara trygghet för användaren utan även för anhöriga.

Självständighet

Ett digitalt hjälpmedel som möjliggör att kunna bo hemma längre och leva ett mer självständigt liv. Med ett fortsatt egenansvar med hjälp till självhjälp.

Gemenskap

Till skillnad från ett traditionellt trygghetslarm som ökar isolering i hemmet, bidrar Salus mea till en tryggare och mer aktiv tillvaro som ger meningsfullhet i gemenskap med andra.

Tjänsten har tre huvudsakliga målgrupper

MÅLGRUPP

Användaren

Salus mea är skapad för dig som känner behov av att öka din trygghet utan att samtidigt bli isolerad i hemmet. Du vill fortsätta leva ett aktivt liv med tryggheten att hjälpen finns en knapptryckning bort. Salus mea är ett modernt trygghetslarm med både fallarm och hälsofunktioner.

Nyttoeffekter
 • Ökad trygghet och självständighet utanför hemmet
 • Social gemenskap förebygger fysisk och psykisk ohälsa
 • Aktivitet och delaktighet bidrar till ökad livskvalitet och hälsa
MÅLGRUPP

Anhöriga

Anhöriga kan ta del av användarens vardag, se hälsostatus samt vara involverad i trygghetsskapande åtgärder. Antingen direkt eller i efterhand om man inte har möjlighet att ha det primära ansvaret.

Nyttoeffekter
 • Minskad stress och oro
 • Avlastar vård och omsorg
 • Möjlighet till ökad tillsyn och delaktighet
MÅLGRUPP

Vårdgivare

Funktionerna för vårdgivaren är framtagna för att kunna fungera som ett stöd på plats hos användaren och/eller på distans. Exempel på centrala funktioner hos Salus mea är till exempel att skapa geografiska trygghetszoner, ledsagning eller aktiv eftersökning genom gps positionering.

Nyttoeffekter
 • Ökar möjligheten till förlängt ordinärt boende
 • Ökad vårdkvalitet
 • Förbättrad vårdekonomi

Salus mea på 2 minuter

Varför Salus mea?

Ett digitalt trygghetslarm som fungerar utanför hemmet

Enkelt att larma

Användaren larmar själv på olika sätt efter behov och situation. Detta kräver att användaren själv förstår och klarar av att aktivera larmfunktionen.

Anpassad larmkedja

En unik och anpassad larmplan för användaren. Larmmottagningen kan delas mellan vårdgivare, anhöriga och kopplas till en SCAIP certifierad larmcentral.

Följ mig

När du känner dig otrygg kan du dela din plats med en vän eller anhörig som kan följa dig på en karta. Du slutar enkelt att dela din plats när du känner dig trygg igen.

Larm vid fall

Salus mea använder falldetektering med Apple Watch Series 4 eller senare som kan upptäcka allvarliga fallolyckor och ringa nödsamtal åt dig, om det behövs.

Trygghetszon

En trygghetszon anger ett geografiskt område på kartan där användaren kan röra sig fritt. Ett larm aktiveras när användaren lämnar/går in i zonen.

Inomhuspositionering

Eftersom GPS fungerar sämre inomhus så används Bluetooth Low Energy (BLE) och Wi-Fi för att navigera och positionera sig inomhus på en fastighetsritning.

Videosamtal

Videosamtal är ett alternativ i situationer då användaren vill öka sin egen eller anhörigas trygghet. Upplevelsen är en känsla av närhet till familjen då det blir mer som att umgås.

Aktiv eftersökning

Aktiv eftersökning innebär att vårdgivare eller en närstående på eget initiativ kan söka efter en person för att ta reda på dennes position efter inhämtande av samtycke.

Digital ledsagning

Att bryta en social isolering kan vara avgörande för en äldre människas hälsa och självkänsla. Tjänsten skapar en trygghet hos personer med kognitiv svikt som har försämrad orienteringsförmåga utomhus.

Tidig access

Vi är glada att kunna meddela att vi lanserar Salus mea för ett begränsat antal.

 • Detta krävs för att använda Salus mea

  • En iPhone, Android, Apple Watch eller iPad
  • Ett giltigt SIM-kort med stöd för Mobildata, samtal och SMS
 • This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Partners