Mobilt arbetssätt

som stärker personcentrerad trygghet och samverkan för en god omsorg och en nära vård.

Ta en rundtur Kontakta sälj
enheter

Varför Salus mea

Mobilt arbetssätt som stärker tryggheten och förenklar vardagen

Genom att mobila larmkedjor som bygger på verksamhetens redan befintliga teknik stärks hållbarhet samtidigt som Salus mea förbättrar överblicken av data som finns, men inte alltid används.

Några av de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför är befolkningsutvecklingen med allt äldre personer, strävan för en jämlikare vård och inte minst ökad förståelse av den service som skall tillgodoser individen unika behov i en allt mer digitaliserad vardag.

Salus meas förenklade verktyg underlättar därför utmaningarna inom hälso- och sjukvårdens långsiktiga strukturella utmaningar och sker i synergi för en Nära vård. Det är tillsammans vi kan möta utmaningarna och bidra till framgång för dagens välfärdssamhälle.

god och nära vård
citat-rapport

Den digitala utvecklingen är ett måste för att hantera verksamheten och för att förbättra förutsättningarna för vårdens och omsorgens medarbetare. Moderna it-stöd i kombination med bättre tillgång till information innebär även att medarbetarnas kompetens kan användas smartare och arbetsmiljön förbättras.

– s.47, Ekonomirapporten

Trygghetslarm

Salus meas mobila trygghetslarm

Ett mobilt trygghetslarm kan skapa trygghet för personer som känner sig otrygga eller begränsade i sin vardag. Det kan exempelvis handla om att den enkilde behöver ledsagning eller hjälpa att promenera till affären.

safety
 • Dynamisk larmkedja
 • Larma själv
 • Geografisk trygghetszon
 • Aktiv eftersökning
 • Digital ledsagning
 • Fallarm
Läs mer

Kommunikationsverktyg

Salus meas kommunikationsverktyg

Genom Salus mea unika tjänst kan man på ett enkelt sätt kommunicera mellan medborgaren och olika professioner via videosamtal.

communication
 • E-tillsyn
 • Läkarkontakt
 • Rehab eller SSK
 • Läkemedelsintag
 • Biståndsavstämningar
 • God man
 • Be my eyes
Läs mer

Användarberättelser