Hur fungerar Salus mea?

Salus meas mobila trygghetslarm är en app som larmar personal eller anhöriga som är förvalda. Ett röst- eller videosamtal kopplas upp automatiskt för att lättare kommunicera och bättre bedöma situationen. Appen visar en karta som beskriver var larmbäraren befinner sig. Om du valt att ansluta till larmcentral så kopplas larmet automatiskt dit förvalda tider eller om inte personal eller anhörig först svarar.

Notera att Salus mea är tyst, ingen ljudsignal när larmet aktiveras. Endast en diskret vibration utlöses som kvittens att larmet aktiverats.

Hjälpte denna artikel?

Hittar du inte det du söker?

Kontakta oss