30 juni, 2021

Salus mea tar in 4 MSEK – Ökar frihet och trygghet för äldre med smarta larm och community-funktioner.

Salus mea ökar tryggheten och friheten för äldre genom att digitalisera och modernisera trygghetslarmet som koncept.  Bolaget startades av Emanuel Vedefors 2019. Tanken föddes dock mycket tidigare och har sin grund i det teknikskifte som pågår från analog till digital teknik för trygghetslarm. 

Salus mea är ett mobilt trygghetslarm med både fall-larm och hälsofunktioner som ökar trygghet, självständighet och delaktighet både i och utanför hemmet, tillsammans med vårdpersonal och anhöriga. Tjänsten möjliggör att man kan bo hemma längre och leva ett mer självständigt liv. 

Potentialen för teknik som reducerar olyckor och otrygghet i hemmen är enorm. Varje år faller cirka 70 000 personer så illa att de behöver läggas in på sjukhus för vård. Drygt 1 000 personer dör. 50 000 av de som faller är 65 år eller äldre. I Sverige kostar fallskador årligen 25 Miljarder. Med Salus meas teknik hoppas vi att fler olyckor kan undvikas.

Investeringen uppgår till 4 MKR och ska användas till att öka tillväxttakten i bolaget. 

Salus mea är ett resultat av co-creation med Vara kommun genom ett partnerskap med Foxway. Det var när stödet från inkubatorn Founders Loft beviljas som saker började hända på riktigt. Med hjälp av en dedikerad affärsutvecklare och ett engagerat community av likasinnade entreprenörer började bolaget ta fart. Efter det beviljades bidrag och lån från både Västra Götalandsregionen och Almi företagspartner. Sedan årsskiftet har Salus mea även fått stöd från inkubatorn Sahlgrenska Science Park. Investeringen har varit möjlig genom stödet från Connect Väst, en möjliggörare genom sitt investerarnätverk och processer för startups. Det är såklart ännu fler som jag har att tacka som möjliggjort detta.  – säger grundaren Emanuel Vedefors.

Vi investerar i Salus mea för att mina kollegor och jag är övertygad om att den äldre generationen i allt större utsträckning kommer att använda digitala hjälpmedel såsom smarta mobiltelefoner och smarta klockor för ökad trygghet både i och utanför hemmet, Salus mea har en fantastiskt bra helhetslösning som använder dessa produkter och man har ett försprång med sin certifierade lösning som ligger helt rätt i tiden.


– Jovitech Invest,  Carl Schneider

Fakta om Salus mea

Salus mea erbjuder funktioner som automatiskt larm vid fall, positionsdelning, videosamtal och många fler användbara funktioner direkt till vårdgivare, anhöriga eller larmcentral. Funktioner som skapar trygghet, självständighet och gemenskap genom att användaren kan känns sig trygg även utomhus. Salus mea tillgodoser kravet från socialtjänstlagen och är det första certifierade mobila trygghetslarmet. Tjänsten möter individens behov tidigt och följer med genom åldrandets alla faser genom modern, enkel och diskret teknik.

Tillbaka till aktuellt