Salus mea Cloud

Hantera trygghetslarm och välfärdsteknik från flera leverantörer i ett gränssnitt

Lansering under 2024

Kontakta oss

Salus mea Cloud

  • Hantera trygghetslarm och välfärdsteknik från flera leverantörer
  • Hantera flera larmtyper
  • Inkludera personal, professioner, anhöriga och larmcentral
  • Gruppsamtal
  • Larmrapport med orsak och åtgärd
  • Alla larm sparas i en historik
  • SCAIP/CENELEC TS 50134-9
  • Webbgränssnitt för administration
Mer information kommer (Lansering 2024)
Kontakta oss