23 november, 2020

Pilotprojekt för trygghet i Vara kommun

Ny tjänst på gång för mobilt trygghetslarm

Vi är så klart mycket stolta att pilotprojekt med Vara kommun blir uppmärksammat i lokala nyheter. Projektet startade i april 2020 på Vara kommun där Age labs introducerade Salus mea, det första certifierade mobila trygghetslarmet.

Salus mea trygghetslarm har unika funktioner som skapar trygghet för medborgarna genom att använda en vanlig mobil, läsplatta eller smartklocka.

Användarna är idag vana vid ett larm som bara fungerar inomhus och som bara ringer upp en larmcentral. Salus mea erbjuder funktioner som ett automatiskt larm om du faller, att enkelt dela sin position, videosamtal och många fler användbara funktioner direkt till vårdgivare, anhöriga eller larmcentral. Funktioner som skapar trygghet , självständighet och gemenskap genom att användaren kan känns sig trygg även utomhus.

Vi är tacksamma över vi får genomföra detta projekt som är ett samskapande med Vara kommun och Foxway. Vi ser nu alla framemot att bidra till projektets framgång.

Tillbaka till aktuellt