Nyheter

Artiklar om Salus mea och omvärlden.

2022-01-17

Nyheter och uppdateringar från Salus mea

Hej och gott nytt år! Vi tänkte ge en liten uppdatering om vad vi har haft för oss den senaste tiden. Under hösten har vi i säljteamet besökt fyra mässor.  Vi startade med Äldreomsorgsdagarna i oktober, därefter Välfärdsdagarna, båda...

Läs hela artikeln
2021-06-30

Salus mea tar in 4 MSEK – Ökar frihet och trygghet för äldre med smarta larm och community-funktioner.

Salus mea ökar tryggheten och friheten för äldre genom att digitalisera och modernisera trygghetslarmet som koncept.  Bolaget startades av Emanuel Vedefors 2019. Tanken föddes dock mycket tidigare och har sin grund i det teknikskifte som pågår från analog till...

Läs hela artikeln
2020-12-15

Teknik: en välsignelse eller en förbannelse

Teknik kan vara en välsignelse eller en förbannelse beroende på din inställning och utifrån vilka förutsättningar du har. Tiden har förändrats och idag kan teknik underlätta för människor som har eller känner begränsningar av olika slag. Teknik kan vara...

Läs hela artikeln
2020-11-23

Pilotprojekt för trygghet i Vara kommun

Vi är så klart mycket stolta att pilotprojekt med Vara kommun blir uppmärksammat i lokala nyheter. Projektet startade i april 2020 på Vara kommun där Age labs introducerade Salus mea, det första certifierade mobila trygghetslarmet. Salus mea trygghetslarm har...

Läs hela artikeln
2020-04-28

Projekt inom mobila trygghetslarm

Dagens traditionella trygghetslarm har en begränsad räckvidd och fungerar endast i det egna hemmet. Det är inte optimalt för personer som känner sig otrygga och samtidigt vill ha en aktiv livsstil. För att komma framåt och erbjuda nya lösningar...

Läs hela artikeln
2020-04-27

Varför använda certifierade Digitala trygghetslarm?

Syftet med certifieringen är att visa att produkterna uppfyller kravet på interoperabilitet, enligt standard SS 91100. Målet med nämnda standard är att larmmottagare och larmsändare av olika fabrikat ska kunna kommunicera med varandra och fungera på ett tryggt och...

Läs hela artikeln
2020-03-25

FN:s 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030

Salus mea, en innovation som bidrar till att uppfylla FN:s 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030. Några av de viktigaste möjligheterna för innovationen på kort respektive lång sikt och hur vi hanterar risker. Möjligheter Salus mea och dess resultat berör...

Läs hela artikeln
2020-02-28

Nu är Salus mea även certifierat som larmmottagning för trygghetslarm.

Salus mea är även certifierat som larmmottagning. Vi förenklar för kommuner och vårdgivare att själva ta emot larm och sköta larmmottagning i egen regi. Komma närmare sina medborgare helt enkelt! Vi kommer att utveckla tjänsten ytterligare för att göra...

Läs hela artikeln
2019-12-17

Nu är Salus mea certifierat som trygghetslarm.

Salus mea är det första certifierade trygghetslarmet för mobilen som skapar trygghet både i hemmet och utanför.

Läs hela artikeln
2019-12-10

Se våran video som förklarar tjänsten.

Vi är glada att videon nu äntligen är klar, den förklarar Salus mea på 2 min.

Läs hela artikeln