4 november, 2022

Linda Ek, vår verksamhetsexpert!

Salus mea är inte bara en fantastisk och unik mjukvara, det är även ett fantastiskt och unikt team!


Nu vill vi presentera Linda Ek!

Linda är vår mest nygifta kollega och lever med sin Lennart och barnen på gården i Kungslena utanför Tidaholm, där de är månskensbönder med egen kött- och äggproduktion.
Fritiden ägnas åt skogspromenader med hundarna, husbilen Rosetta, samt mc-turer med Lennart och yngsta dottern Astrid. 

Linda är utbildad undersköterska samt barnsjuksköterska och har läst 20 hp organisation och ledarskap, och har under alla år varit inom vården och senare som enhetschef i kommunens HSL-verksamhet.
Rollen innebar ansvar för samarbetet och ha vetskap om hela kommunens verksamhet i vård och omsorg. 
Med Lindas kunskap, lösningsfokus och nya idéer är hon en stor tillgång i teamet och tillför mycket verksamhetskunskap till oss alla!

Vad är Din roll på Salus mea?

– Jag är Key Account Manager för flera av våra pågående kundrelationer där jag hjälper dem med implementeringen av Salus mea, men även för att förstå de utmaningar som idag finns inom vården som vi ska ta in i vår utveckling. Det kan vara stress över olika system man arbetar i och stress över att inte räcka till för de enskilda.

Varför gjorde att du hoppade på just Salus mea?

– Jag hade några månader innan sagt upp mig ifrån min tjänst som enhetschef i kommunen. Jag fick frågan av en gemensam vän till mig och Emanuel om jag skulle vara intresserad av att arbeta för Salus mea. Eftersom jag är en nyfiken och framåt tjej så tvekade jag inte när jag fick frågan att arbeta som KAM på Salus mea. Alla hjälpmedel som förbättrar livet för våra äldre och personer med funktionsvariationer är viktigt att jobba för. 

Vad ser du för möjligheter för vården, att välja Salus mea som lösning för eTillsyn?

– Salus mea har många bra tjänster, där e-tillsynen är en av dessa. Vår e-tillsyn är en tvåvägskommunikation med krypterat videosamtal. Den kan hjälpa både organisationen samt individen ur många olika aspekter. Arbetsmiljön blir bättre för personalen och individen blir mer självständig. Förvaltningarna behöver verkligen tänka nytt om de ska  kunna möta framtidens behov vad gäller andelen äldre samt svårigheten med att rekrytera personal.  E-tillsyn ska absolut ses som en komplement och inte en ersättning till de ordinära besöken som verkligen behövs i många fall. Men med vår lösning kan mer tid frigöras åt dem som verkligen behöver det. 

Tillbaka till aktuellt