Hur fungerar larmmottagning?

Utöver att larma till andra app-användare kan larm kopplas till extern larmcentral, dock krav på att den är certifierad för trygghetslarm. Om en extern larmcentral används, kommer de att agera enligt larminstruktioner som finns reglerat i ert avtal. Larmcentralens beslut om åtgärd grundar i huvudsak på medhörning.

Salus mea larmmottagning är certifierad som ARC (Alarm Receiving Center) enligt SCAIP. Tjänsten gör det möjligt för vårdgivare att skapa larmmottagning i egen regi.

Kontakta oss så berättar vi mer om detta.

Hittar du inte det du söker?

Kontakta oss