Varför behöver jag godkänna att appen kan använda position, kamera, m.m.?

Salus mea behöver tillstånd att använda funktioner i din telefon, i första hand för att ge dig situationsanpassade sätt att larma. Appen behöver även tillstånd till dina kontakter så att du kan välja vilka som är dina larmmottagare. Annan viktig information från telefonens sensorer, exempelvis GPS-sensorn för att skicka din position när du larmar. Kameran som filmar under tiden larmet pågår, videon streamas i realtid till dina larmmottagare.

Du kan när som helst ångra dig och återkalla ditt samtycke genom att gå till Inställningar > Integritetsskydd

Viktigt! Ändringar av Integritetsskydd kommer att påverka information som skickas till dina larmmottagare när du larmar. Det kan minska möjligheten att hitta dig och kunna hjälpa till. I de fall det blir en utredning kan funktioner som t.ex. spårning och video var till nytta.

Hittar du inte det du söker?

Kontakta oss