Finns Trygghetslarmet även för privatpersoner?

Salus mea har under ett par år samarbetat med Hälsoteknikcentrum vid Högskolan i Skövde, och fått hjälp av ”pigga seniorer” för att anpassa tjänsten. Målsättningen är att inom kort kunna erbjuda trygghetslarm för en privatmarknad. Vi är alltid intresserade av initiativ som fokuserar på preventivt arbete, och välkomnar kontakter om detta.

Hittar du inte det du söker?

Kontakta oss