Egenskaper

Lättillgänglig & framtidssäkrad

En app för IOS och Android, en unik molntjänst på många sätt. Fungerar lika bra i inomhus- som utomhusmiljö.

egenskaper
egenskaper

Säkerhet, sekretess och spårbarhet

Övervakad och krypterad kommunikation som molntjänst ger en trygg och säker miljö. Kontroll på larmkedjan och data i realtid möjliggör statistik, analys och ständiga förbättringar för alla verksamheter.

Certifierat

Det enda mobila trygghetslarmet som är certifierat och möter kraven enligt TS 50134-9. Certifierad som larmsändare (LUC) och för larmmottagning (ARC) enligt SCAIP, CE-märkt.

LUC Certifikat

ARC Certifikat

egenskaper
egenskaper

Öppet för integration

Ett öppet mobilt arbetssätt skapas genom att använda mobilen och vara öppen för integration av tredjepartstjänster, appar, datakällor och hårdvara från andra leverantörer.

 

Varför Salus mea

Mobilt arbetssätt som stärker tryggheten och förenklar vardagen

Genom att mobila larmkedjor som bygger på verksamhetens redan befintliga teknik stärks hållbarhet samtidigt som Salus mea förbättrar överblicken av data som finns, men inte alltid används.

Några av de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför är befolkningsutvecklingen med allt äldre personer, strävan för en jämlikare vård och inte minst ökad förståelse av den service som skall tillgodoser individen unika behov i en allt mer digitaliserad vardag.

Salus meas förenklade verktyg underlättar därför utmaningarna inom hälso- och sjukvårdens långsiktiga strukturella utmaningar och sker i synergi för en Nära vård. Det är tillsammans vi kan möta utmaningarna och bidra till framgång för dagens välfärdssamhälle.

god och nära vård