Digitalt Besök

Tillsynsbesök eller Boendestöd i en flexibel tjänst

Underlättar genomförandet av sociala insatser och tar stor hänsyn till individens integritet.

Vår lösning

Personal

Utför videosamtal från telefon, surfplatta eller dator, beroende på situation och samtalets karaktär. Alla samtal sparas direkt i portalen och kan exporteras för vidare analys.

Portal (administration)

Skapa och justera kommunikationsgrupper efter befintlig organisationsstruktur.

Individ

Digitalt besök går att anpassa utefter individens behov och förutsättningar. Behöver man hjälp med väckning, sker detta med en stigande signal och samtalet startar automatiskt efter överenskommen tid för hur länge det ska ringa. Tjänsten fungerar även utanför hemmet, exempelvis när man är på resa.

Anhörig

Salus mea kan erbjuda ett stöd för anhöriga när de vill vara delaktiga i personcentrerad trygghet. Syftet med stödet är att skapa trygghet och självständighet för individer i och utanför hemmen och för anhöriga minskad stress och oro genom delaktighet.

Egenskaper

Digitalt Besök

Några av möjligheterna med Digitalt Besök.

Samtal via mobil eller dator

Ett krypterat videosamtal startas av personal via mobil, surfplatta eller dator.

Automatiskt svar

Kan ställas in så att samtalet startas automatiskt efter angiven fördröjning med stigande ringsignal.

Samtalshistorik sparas

Historiken sparas i administrationsverktyget för vidare analys.

Delaktighet för anhöriga

Information kan delas med anhöriga och kommunicera via videosamtal med individen. Detta förbättrar arbetsmiljön för personalen och minskar stress och oro hos anhöriga.

Larm mellan personal

Funktion från trygghetslarm kan integreras vid behov och då kan personal larma varandra via sin telefon eller surfplatta.

Administrationsverktyg

Webbaserat verktyg för att hantera och analysera användare. Går även att starta videosamtal härifrån.

nyttan

Digitalt Besök

För personal reduceras resandet, och den stress det kan medföra att behöva transportera sig för att genomföra alla insatser. Möjligheten att komplettera eller ersätta fysiska insatser ger ett flexibelt arbetssätt.

Med digitala besök kan Individen uppleva ökad känsla av integritet då den slipper ständiga hembesök.

enheter

Lättillgängligt & framtidssäkrat

Vi omvandlar befintlig konsumentteknik till marknadens mest pålitliga trygghetstjänster.

För iPhone, iPad och Android enheter.

Visa fullständig kravlista

FAQ - Vanliga frågor och svar

Bläddra bland alla vanliga frågor och svar.

FAQ
Hur fungerar Digitalt Besök?

Utför videosamtal från telefon, surfplatta eller dator, beroende på situation och samtalets karaktär. Alla samtal sparas direkt i portalen och kan exporteras för vidare analys.

Vilka krav har Digitalt Besök?

iPhone – iOS 15.0 eller senare.

iPhone-modeller som är kompatibla
https://support.apple.com/sv-se/guide/iphone/iphe3fa5df43/15.0/ios/15.0

iPad – iPadOS 15.0 eller senare.

iPad-modeller som är kompatibla
https://support.apple.com/sv-se/guide/ipad/ipad213a25b2/15.0/ipados/15.0

Android – Android 8.1 eller senare.

Kan man som kund ha Digitalt besök och trygghetslarm på samma plattform?

Ja, det går bra. Lämpligtvis har då individen en hårdvara för Digitalt Besök och en telefon för Salus mea Trygghetslarm.

Ersätter Digitalt Besök fysiska besök?

Nej, tanken med Digitalt Besök är att det ska vara ett komplement och ett extra verktyg till personalen för att kunna erbjuda ett individuellt anpassat stöd.

Vill du veta mer eller få en demo?
Kontakta oss