Användarberättelser

Konstruerade berättelser som beskriver tjänsterna hos Salus mea.

alex

Medborgare

Alex

25-årig kille med Downs syndrom. Bor på ett LSS boende. Sköter det mesta själv men behöver trygghet och stöttning. Han har svårt med att kunna tolka räkningar och kallelser.

Han har en god man som bor på annan ort. Salus mea har hjälpt Alex finna trygghet med sin mobil kopplat till smartklocka. Han kan larma om han känner sig otrygg eller om han skadat sig när han är ute och cyklar.

Han vet att personalen ser var han befinner sig för det har han gett sitt samtycke till. Han kan ringa sin gode man och ha ett säkert uppkopplat videosamtal för att titta och kunna tolka räkningarna. Han är väldigt nöjd över sitt larm. Alex själv flikar in att “det är dessutom coolt och snyggt”.

Medborgare

Bettan

Bettan är 64 år. En pigg, vigör kvinna som bor på ett demensboende. För 10 år sedan fick hon diagnosen Alzheimers, och var då nyskild. Hon går gärna ut på långa promenader och trivs särskilt i skog- och parkmiljöer.

Bettan har tillsammans med sin ex-man införskaffat Salus meas applikation till mobil och smartklocka för att möjliggöra Bettans vandringar. Dessa vandringar brukar vara cirka 3 timmar per dag genom trygghetszoner.

Detta gör att Bettan blir mindre orolig och agiterad. Dessutom slipper hon lugnande läkemedel samt sömntabletter. Klockan är en välkänd pryl för henne så hon bär den gärna.

bettan
zoe

Medborgare

Zoe

Zoe är en medelålders kvinna som bor i sitt föräldrahem på landet cirka 3 mil från staden. Hon är aktiv och pigg men vill ha sitt privatliv för sig själv. Hon har en schizofrenidiagnos sedan ungdomen.

Den går i skov och Zoe behöver hjälp med tillsyn, intag av sina mediciner och ett larm när hon känner sig ångestfylld. Allt detta finns lättillgängligt för henne i Salus mea, som hon använder i sin Android-telefon. Eftersom hon har stor integritet, är e-tillsyn via videosamtal behagligt, då hon också intar sina viktiga mediciner.

Hon vet att hon kan larma via samma app när hon får ångest och direkt få prata med personal via videosamtal.

Medborgare

Karin & Dexter

Karin och Dexter, är ett gift par som bor i ordinärt boende , i en villa i ett litet samhälle ett par mil utanför staden. Karin har en lindrig kognitiv svikt och Dexter har hjärtsvikt med venösa bensår. De är beviljade kommunal hemsjukvård och SOL insatser. Karin går gärna och handlar mat i närbutiken.

Hon behöver ibland hjälp/ ledsagning samt ett trygghetslarm med trygghetszoner. Dexter har omläggning av sitt sår av omvårdnadspersonalen tre gånger i veckan. En dag/vecka behöver kommunsköterskan titta till såret. Han har även tillgång till hemsjukvårdsläkare.

Deras stöd är applikationen Salus mea där trygghetslarmet finns, Karin lätt får ledsagning till och från samt i butiken. Dexters kommunsköterska får via videosamtal se såret och om behov finns konsultera hemsjukvårdsläkare via videosamtal. Rehabpersonalen har dessutom träning tre gånger i veckan med Dexter via video för att förbättra hans blodcirkulation i benen. Salus mera bidrar till att Carin och Dexter kan bo kvar i sitt hem.

karinochdexter
anna

Personal

Anna

Anna är undersköterska och arbetar i hemtjänsten i sin kommun. Hon är även administratör för tjänsten Salus mea. I sin dator har hon tillgång till Salus meas dashboard och därifrån kan hon administrera larmen. Hon lägger in larmmottagare d v s hemtjänstpersonal som är kopplade till de mobilerna som hemtjänstområdet har i drift och använder. Hon lägger till larmanvändare (enskilda), deras mobil och ev larmklocka samt kopplar dessa till larmmottagaren.

Larmkedjan kan vara individuell för varje medborgare. En del sköter kommunens personal om helt och hållet. Där godkännande av medborgare finns, medverkar även anhöriga i larmkedjan till exempel på helger.

När någon medborgare larmar ser Anna och ha arbetskollegor exakt på dator eller i sin mobil var medborgaren befinner sig. Det kopplas automatiskt upp ett videosamtal så personalen ser hur medborgaren mår och ter sig.

Det är också här hon lägger till vilka som har e -tillsyn, som föranleds av påminnelser till medborgaren, via mobil eller Ipad genom en kalenderfunktion.
Vissa av medborgarna har ett sk geofence. Detta har personalen tillsammans utformat med medborgaren utifrån dennes behov och stöd. Till exempel vägen till och från affären.

När vi frågar Anna hur hon ser på tjänsten så beskriver hon den som lätthanterlig och överskådlig. Bra med larmhistorik för att kunna förbättra för den enskilde. Hon tycker också att Salus mea har bidragit till en bättre arbetsmiljö för personalen, de har mer tid nu för rätt saker Hon tillägger också att tjänsten är mycket miljöbesparande.