Anhörig

Vad innebär Salus mea för dig som anhörig.

anhöriga

Stöd till anhöriga

Salus mea kan erbjuda ett stöd för anhöriga när de vill vara delaktiga i personcentrerad trygghet för sina äldre, långvarigt sjuka eller enskilda med funktionsvariationer. Syftet med stödet är att skapa trygghet och självständighet för de enskilda i och utanför hemmen och för anhöriga minskad stress och oro genom delaktighet

När de enskilda medborgare har kommunal vård och omsorg kan anhöriga efter den enskildes godkännande, bjudas in av vårdpersonal och göras delaktiga i stödet Salus mea. Anhöriga erbjuds skyndsamt som ett stöd för dem att vara delaktiga i den personcentrerade tryggheten för den enskilde. Det kan i många fall kännas bra för anhöriga att fortfarande vara självständiga tillsammans med den enskilde. Att klara sig själv i vardagen genom ett enkelt stöd i form av Salus mea

Det pågår just nu ett arbete under 2022 att skapa ett erbjudande för de enskilda och anhöriga att köpa stödet Salus mea som privatpersoner. Kontakta oss för mer information.