28 april, 2020

Projekt inom mobila trygghetslarm

Dagens traditionella trygghetslarm har en begränsad räckvidd och fungerar endast i det egna hemmet. Det är inte optimalt för personer som känner sig otrygga och samtidigt vill ha en aktiv livsstil.

För att komma framåt och erbjuda nya lösningar så genomför Vara kommun, tillsammans med Lin Education och Age Labs, ett projekt inom mobila trygghetslarm. Tillsammans kommer kommunen och leverantörerna genomlysa processer och arbetssätt för att komma fram till hur vi på bästa sätt kan erbjuda mobila lösningar till kommuninvånarna.

– Vi vet att dagens traditionella trygghetslarm behöver ersättas av mobila lösningar. Personer ska inte begränsas av att trygghetslarmet endast fungerar i det egna hemmet. Det är viktigt att kunna bibehålla en aktiv livsstil så länge som möjligt och att samtidigt kunna känna sig trygg, säger Jonas Dahlin, Digitaliseringsstrateg Vara kommun.

Tillbaka till aktuellt