21 augusti, 2023

Nu har vi över 1000 följare!

Salus mea har som bolag funnits sedan 2019 och stort fokus har lagts på att utveckla tjänsterna tillsammans och i nära samarbete med olika kommunala vårdgivare. Att utveckla stabila och intuitiva tjänster för både personal och vårdtagare är av största vikt, då tjänsterna måste fungera som bäst i stressade och ibland livsavgörande situationer.
Det senaste året har det även satsat mycket på att skapa kännedom om företaget och tjänsterna, genom att vara utställare på mässor och synas i olika media såsom LinkedIn.

Niclas Andersson är marknadschef på Salus mea och ansvarar för hur och var företaget syns:
– LinkedIn är för nuvarande det media där vi bäst både kan informera och kommunicera med våra potentiella kunder och påverkare inom både privat och offentlig sektor. Jag ser ju själv hur jag kommunicerar, och hur ett meddelande på LinkedIn kan fånga min nyfikenhet mer än ännu ett mail i inboxen. Det är en snabbare, kortare och mer personlig kommunikation. 

Vad betyder 1000 följare för Salus mea?
– Egentligen är det ju bara en siffra, men för oss betyder det mycket att vi potentiellt har så många intressenter. Det är en ökning med 50 procent det senaste året, och vi vill använda detta för att både nå kunder och beslutfattare för att berätta om vilka vi är och vad Salus mea står för. Att ha och behålla följare, är så klart förknippat med att leda; vem vill följa någon som inte leder? Vi vill visa hur Salus meas lösningar kan öppna dörrar för både vårdgivare, vårdtagare och anhöriga!  

Emanuel Vedefors är grundare av Salus mea och ansvarig för utvecklingen av tjänsterna. Hur definierar han skillnaden på att som utvecklare av välfärdsteknik, följa utvecklingen och att leda den?

-Jag behöver ge en kort tillbakablick, inleder Emanuel. Trygghetslarm är en tjänst som fortsatt utvärderas med övervikt på pris istället för kvalitet. Därför släpar de tekniska kraven efter, som ska bidra till en hög tillgänglighet och säkerhet. Detta har visat sig vara förklaringen till de mycket allvarliga och ödesdigra funktionsproblem som varit de senaste åren. När kraven idag handlar om en öppen och framtidssäkrad tjänst så behövs nya tekniska krav. Att använda gamla krav och lägga till nya är inte rätt väg. Det är i många fall inte ens möjligt att uppfylla gamla och nya krav samtidigt, syftet med att använda ny teknik är att ersätta gamla.
Emanuel fortsätter:
– 2014 inleddes arbetet på att skapa en standard för trygghetslarm för att just göra den öppen och framtidssäkrad. Problemet var att analoga och digitala trygghetslarm kopplades ihop som naturligtvis skapade mycket allvarliga och ödesdigra funktionsproblem samt att digitala trygghetslarm och larmcentraler från olika leverantörer inte kunde kopplas ihop till en sluten larmkedja. Salus mea var delaktiga i den tekniska kommittén som under några år utvecklade den digitala standarden för trygghetslarm.

– Vi började utvecklingen av Salus mea med ett vitt papper och med fokus på att certifiera en öppen och framtidssäkrad tjänst enligt standarden, och det är idag en certifierade mjukvara för trygghetslarm och larmmottagning. En mjukvara som hela tiden kan uppdateras för att möta nya krav!
Salus mea är oberoende av vilken larmenhet som den enskilda använder för att larma med, vilken mobil som vårdgivaren använder eller dator som larmoperatören använder för att ta emot larm.

-Leda utvecklingen eller följa den? Det tar tid att förändra en traditionell marknad som trygghetslarm tills det får effekter på ökad livskvalitet. Följer man utvecklingen har man med andra ord tappat tio år. Vi har en övertygelse om att leda utvecklingen, avslutar Emanuel.

Tillbaka till aktuellt