25 mars, 2020

FN:s 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030

Salus mea, en innovation som bidrar till att uppfylla FN:s 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030. Några av de viktigaste möjligheterna för innovationen på kort respektive lång sikt och hur vi hanterar risker.

Möjligheter

Salus mea och dess resultat berör flera av hållbarhetsmålen. Inte minst kommer tjänsten att bidra till Mål 3: Hälsa och välbefinnande, där det ingår att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Där sägs bland annat att den globala trenden är att människor lever allt längre liv men i många fall saknas stödsystem för äldre personer, vilket fokuseras i denna tjänst. Det anges bland annat som delmål att åstadkomma allmän hälso- och sjukvård för alla, som även skyddar mot ekonomisk risk, tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård av god kvalitet. Eftersom vår tjänst bygger på befintlig hårdvara kan vi erbjuda enklare tjänster till lågt pris eller till och med gratis, utökade tjänster som kräver underleverantör kommer kosta pengar, men till ett lägre pris än idag.

Genom att erbjuda fler nivåer på trygghetslarm-tjänster till ett lägre pris kan fler börja använda tjänsterna tidigare än idag. Det möjliggör en aktivare vardag för äldre och personer med funktionsvariationer, vilket i sin tur kan leda till ett hälsosammare liv.

Ett bärbart trygghetslarm bidrar även till Mål 11: Hållbara städer och samhällen. Ett av delmålen handlar om att ge äldre och funktionshindrade tillgång till offentliga platser och parker. Vi arbetar för det genom trygghet och fysisk aktivitet som gör att fler i målgruppen vågar gå ut. Äldre och funktionshindrade vågar lämna hemmet för att handla eller besöka det offentliga rummet, leder till ökad självständighet som ger ökad livskvalitet och sänker kostnader för samhället.

Risker

Vi ser inga direkta negativa effekter av tjänsten. Det är viktigt att det utvecklas långsiktig hållbar teknik för mobiltelefoner, för att minska miljöbelastningen genom att delar och material kan återbrukas eller återvinnas. Systemet ger ett starkt stöd för social gemenskap, delaktighet, meningsfullhet och att känna sig behövd.

Tjänsten skapar sociala interaktionen med anhöriga, vänner, omsorgspersonal och samhället som förebygger äldres fysiska och psykiska ohälsa. Ett stöd för att förebygga risker skapar positiva effekter som minskade olyckor och lidande, effekter som ger minskade kostnader för samhället. Om tekniken fallerar, sensorer visar fel etc. skapar tjänsten mer otrygghet än trygghet.

Vi kommer jobba hårt på att undvika detta genom ställa högra krav på kvalitet.

Tillbaka till aktuellt