9 december, 2022

Digitalt Boendestöd från Salus mea testas i Grästorps kommun

Med start i december månad kommer boendestödjarna Carola och Linda nu testa en ny lösning för att komplettera dagens boendestöd med en ny mobil lösning från Salus mea.

Under hösten har Mattias Ymefors, enhetschef för Stödenheten i Grästorp, sökt efter en lösning som kan underlätta för både personal och klienter. De utmaningar man har är att besök ofta behöver bokas om på grund av händelser i verksamheten, vilket kan skapa oro och stress.
Man vill nu prova om en mobil lösning där samtal genomförs via ett krypterat videosamtal, kan råda bot på detta:
– Vi har nu i dialog med två klienter beslutat att prova detta och både klienter och personal är nyfikna på hur detta kommer fungera, säger Mattias. Det vi dagligen tampas med är att det planerade arbetet ofta avbryts av händelser, vilket ger att besök och klientsamtal måste planeras om. Klienter kan uppfatta detta som att de försakas, och det är absolut inte så vi vill ha det.

Susanne Bertilsson är stödassistent och ansvarig för omvärldsbevakning av digitala lösningar för enheten:
– Detta ska bli spännande, för mig som har varit med under hela resan från Mattias idé. Att följa hans fallbeskrivning, leta efter något som kan vara lämpligt som produkt, till att nu några månader senare få vara med och se hur allt utvecklar sig. Att hitta produkter som man har själv fått vara med att välja ut efter behovet är så spännande! Min känsla är också att många enheter efterlyser liknande!
Boendestödjarna Linda och Carola är förväntansfulla:
– Många samtal är av social karaktär och vi tror att dessa kan kompletteras med Salus meas videosamtal, säger Linda. En del klienter bor utanför tätorten och med denna lösningen blir vi inte heller så beroende av bil och resande.  

Niclas Andersson är marknadschef på Salus mea och tillsammans med kollegan Prathiba Reddy var de på plats i veckan för att starta upp boendestödjarna.
– Vi på Salus mea jobbar gärna nära våra kunder, för att underlätta vid uppstart och genomförande. Det är så klart viktigt att tjänsten blir en hjälp i klienternas vardag samt bidrar till och utvecklar arbetssättet för personalen och skapa nytta för båda parter. Att vår utvecklare Prathiba är med hos kunden är självklart, då det är hon som utvecklar, testar och verifierar produkten. På det sättet får vi direkt återkoppling samt input om vidare utveckling av tjänsterna.
Salus mea är ett bolag från Göteborg, som nu lanserar mjukvaran med samma namn: “Salus mea” är latin och betyder “mitt välbefinnande”.
–  Digitalisering måste börja i behovet och i användarberättelsen, för det ju är inte alltid som en digitalisering av en tjänst är den bästa lösningen. Men vi tror att både personal och klienter kommer uppfatta Salus mea’s Digitala boendestöd som både säkert, tryggt och underlättande vid genomförande av besök och samtal, avslutar Niclas.

Carola Poulsen och Linda Storm är boendestödjare i Grästops kommun, här
omgivna av Prathiba Reddy och Niclas Andersson från Salus mea.

Korta Fakta:

Digitalt boendestöd:

  • Krypterat videosamtal för mobil eller surfplatta.
  • Samtal kopplas upp automatisk med valfri fördröjning, på personalens påringning.
  • Det är personalen som påbörjar och avslutar samtalen.
  • Att samtal är genomfört kan registreras i portalen med tid och deltagare.

Salus mea: 

  • Trygghetslarm, videosamtal, digitalt boendestöd, trygghetszon, ledsagning,eftersök, fall-larm: Alla funktioner i samma gränssnitt! 
  • Det enda mobila trygghetslarmet som är certifierat och möter kraven enligt TS 50134-9. Certifierad som larmsändare (LUC) och för larmmottagning (ARC) enligt SCAIP.
  • En app för både iOS och Android
  • All behandling av personuppgifter sker i Sverige med lagring på Amazons svenska datacenter i Stockholm.  

Tillbaka till aktuellt