6 oktober, 2023

Daniel har fokus på användarupplevelsen!

Salus mea är inte bara en fantastisk och unik mjukvara, det är även ett fantastiskt och unikt team.

Nu vill vi presentera Daniel, vårt senaste tillskott!

Daniel Forsberg är UX-designer på Salus mea och ansvarar för att tjänsterna vi utvecklar uppfyller våra användares behov och förväntningar, samt anpassas för och uppfyller de krav som finns på tillgänglighet. Vägen från att ha arbetat inom detaljhandel med fokusområdet sportskor, kan synas brokig men Daniel ser likheter:
-Där växte mitt intresse för individers olika behov och genom nyfikna samtal med kunden, föreslå en sko för just den kundens behov. Det är just nyfikenheten på individer och teknik som fick mig att söka till en yrkeshögskola och läsa UX- designutbildning, vilket jag tycker har passat mig väldigt bra!

På fritiden tar han gärna långa promenader i skogen där han får tid för avkoppling, men uppskattar självklart en god middag med gott sällskap.
(Han har gett flera fina tips på restauranger i Gbg!/ reds. anm.)

Vad är din roll på Salus mea?
-Jag är junior UX-designer. Vi utvecklar våra tjänster tillsammans med användare och kunder och utifrån deras behov. Detta möjliggör ett nytt sätt att ifrågasätta gamla arbetssätt och istället upptäcka nya smarta lösningar för att effektivisera vård och omsorg. En vanlig dag som UX designer på Salus mea innebär att mycket tid läggs åt att förstå kunders behov och skapa naturliga och intuitiva användarflöden i dessa komplexa system. Tillsammans med ett fantastisk team har vi många givande diskussioner när vi utvecklar framtida lösningar, samtidigt som vi ifrågasätter och förbättrar de lösningar som vi har idag.

Varför gjorde att du hoppade på just Salus mea?
-Under min utbildning som även innehöll LIA-perioder (Lärande i Arbete/ reds.anm.) fick jag upp ögonen för Salus mea och dess fantastiska mjukvara. Jag fick kontakt med Emanuel, som har förstått värdet av att skapa användarvänliga tjänster. Möjligheten att faktiskt kunna vara med och påverka många människors tillvaro med smarta tekniska lösningar är något som ligger mig varmt om hjärtat och var något jag inte ville missa.

Under LIA-perioden deltog han i ett team som höll i användartester till tjänsten Salus mea Smartphonelarm. Testgrupperna bestod av seniorer, och det blev flera möten för att diskutera och lyssna till deras olika behov samt ta tillvara på deras tekniska erfarenheter. Daniel kom att inse att detta är en målgrupp som tyvärr blivit bortglömd, vid utvecklingen av många av dagens moderna applikationer och tjänster i det digitaliserade samhället vi lever i. 
– Att vi på Salus mea träffar dessa personer och låter dem testa våra tjänster, gör att vi tillsammans kan skapa värde och anpassa tjänsterna för det faktiska behoven.

Vad jobbar ni med just nu?

-Just nu jobbar jag mycket med en ny och tjänst för att skapa en ännu mer effektiv och säker larmmottagning primärt för trygghetslarm, samt med flexibla larmkedjor. Denna är helt unik och vi längtar efter att få presentera den för marknaden!

Vad är utmaningen med att utveckla det du gör..?

-Våra användare är i olika målgrupper med olika behov och kräver därför olika lösningar. Dels är det personalen som använder det administrativa gränssnitten med flexibla konfigurationsmöjligheter och larmgrupperingar. Detta innebär många tekniska och administrativa vyer där mycket fokus läggs på att förmedla information tydligt och minimera risken för felhantering. Sedan har vi brukarna till tjänsterna, där vi istället skapar enklare vyer där stort fokus läggs på tillgänglighet. Utmaningen med att utveckla för dessa två målgrupper samtidigt, är att behoven skiljer sig åt mellan dessa. Men det är också det som är så fantastiskt kul och utmanande. Det viktigaste är dock att vi inte glömmer våra användare och att alla designbeslut tas för att anpassas mot dessa.

Tillbaka till aktuellt